<p id="d156m"><em id="d156m"></em></p><input id="d156m"></input>

<i id="d156m"></i>

   <track id="d156m"></track>
   1. 清揚婉兮釋義


    【清揚】1.謂眼球明亮,黑白分明。《詩·鄭風·野有蔓草》:“有美一人,清揚婉兮。”毛傳:“清揚,眉目之間婉然美也。”馬瑞辰通釋:“據《齊風·猗嗟》篇首章曰:‘美目揚兮。’次章曰:‘美目清兮。’三章即合之曰:‘清揚婉兮。’是清揚皆指目之美。此詩‘清揚婉兮’,義與彼同。”三國魏曹丕《善哉行》:“有美一人,婉如清揚。”2.引申為豐采,對人容顏的敬稱。唐無名氏《東陽夜怪錄》:“﹝成自虛﹞亦從而語曰:‘暗中不可悉揖清揚,他日無以為子孫之舊。請各稱其官及名氏。’”清蒲松齡《聊齋志異·王六郎》:“拜識清揚,情逾骨肉。”3.聲音

    【婉】《廣韻》《正韻》於阮切《集韻》《韻會》委遠切,音宛。《說文》順也。《左傳·昭三十一年》春秋之稱婉而辨。又婉婉,龍飛貌。《屈原·離騷》駕八龍之婉婉。又《集韻》鄔管切,音盌。美也。《詩·邶風》燕婉之求。徐邈讀。又《正韻》迂絹切,音怨。《詩·齊風》猗嗟孌兮,淸揚婉兮。與下選押。選去聲。又葉胡玩切,音換。《邊讓·章華賦》設長夜之歡飮兮,展中情之燕婉。竭四海之妙珍兮,盡生人之祕翫。 妴婉通。漢典考證:〔《詩·衞風》燕婉之求。〕 謹照原書衞風改邶風。 考證:〔《詩·衞風》燕婉之求。〕 謹照原書衞風改邶風。

    【兮】《唐韻》胡雞切《集韻》《韻會》《正韻》弦雞切,音奚。《說文》語有所稽也。從丂八,象氣越丂也。《徐曰》爲有稽考,未便言之。言兮則語當駐,駐則氣越丂也。《增韻》歌辭也。又通作猗。《書·秦誓》斷斷猗,大學引作兮。《莊子·大宗師》我猶爲人猗。又與侯通。《史記·樂書》高祖過沛,詩三侯之章。《註》索隱曰:沛詩有三兮,故曰三侯,卽大風歌。《韻會》歐陽氏曰:俗作〈丷下丅〉。

    狠很撸